Nosaltres

APORTEM SOLUCIONS A LES NECESSITATS DE LES EMPRESES

Ho fem a través de 6 línies de negoci amb un servei holístic i integral

JO, AMB ASPROS EMPRESA.

I tu?

FOMENTEM LA INCLUSIÓ I IGUALTAT D’OPORTUNITATS

OPORTUNITATS PER A MÉS DE 650 PERSONES I FAMÍLIES

Aspros Empresa s’alinea amb la raó de ser i els valors de la Fundació Aspros. Treballem per assegurar la inclusió formativa, laboral i social de totes les persones, especialment les persones amb discapacitat intel·lectual i problemàtica de salut mental.

Contractant els serveis d’Aspros Empresa generes oportunitats laborals i formatives i facilites l’assoliment d’una qualitat de vida plena.