UNA OPORTUNITAT PER PROMOURE LA INCLUSIÓ LABORAL A L’EMPRESA

SERVEIS A LES INSTAL·LACIONS DE LA TEVA EMPRESA

Els enclavaments laborals estableixen una col·laboració entre una empresa i Aspros Empresa per a la realització de tasques que tenen una relació directa amb l’activitat habitual de l’empresa col·laboradora.

Un equip de professionals d’Aspros Empresa s’integra temporalment als equips de treball i a les instal·lacions del client. Els i les professionals realitzen la seva jornada laboral aportant el seu expertise.

EXEMPLES DE TASQUES PRODUCTIVES:

EXEMPLES DE TASQUES PRODUCTIVES:

• Processos manuals
• Manteniment d’instal·lacions
• Gestió de residus
• Neteja de naus i maquinària
• Restock de magatzems, botigues, supermercats i cooperatives

• Control d’accessos
• Preparació de comandes
• Picking en magatzem, checking, manipulació d’encaixats i etiquetes, logística inversa
• Envasament de productes a línies

UN IMPACTE POSITIU COMPARTIT

Les empreses col·laboradores i Aspros Empresa ofereixen a les persones l’oportunitat de participar al mercat laboral ordinari. A més, les empreses aconsegueixen diversificar els seus equips i promoure un ambiental laboral més inclusiu.

Pol. Els Frares · Carrer B. Nau 13

25190 Lleida | Tel. 973 599 166

[email protected]

JA CONFIEN AMB NOSALTRES