Política de privacitat

En compliment del que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. ASPROS protegeix les seves dades personals i la capacitat de decisió sobre l’ús d’aquests.

Estem compromesos a protegir i respectar la seva privacitat. Aquesta política estableix les bases conforme a les quals tractarem qualsevol dada personal que ens aporti. Li preguem que llegeixi atentament la informació que segueix a continuació per a entendre com seran tractats les seves dades.

Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades personals?

FUNDACIÓ PRIVADA ASPROS és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l’USUARI i l’informa
que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR),
i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).

Per mantenir una relació comercial amb l’usuari. Les operacions previstes per fer el tractament són:

 • Remesa de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre
  mitjà electrònic o físic, present o futur, que permeti efectuar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions
  s’han de fer per mitjà del RESPONSABLE i estan relacionades amb els seus productes i serveis, o amb els seus
  col·laboradors o proveïdors, amb els quals hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers no
  tindran mai accés a les dades personals. (Pel consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR)
 • Tramitar encàrrecs de peticions, donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que faci l’USUARI a
  través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició a la pàgina web del
  RESPONSABLE. (Per l’interès legítim de l’responsable, art. 6.1.f GDPR).
 • Enviar el butlletí informatiu online, sobre novetats, ofertes i promocions en la nostra activitat. (Pel consentiment de
  l’interessat, 6.1.a GDPR).
 • Per a l’adequada gestió del nostre canal ètic o de denúncies, tramitant les corresponents irregularitats notificades a
  través del mateix, i decidint sobre la procedència d’iniciar una investigació, a l’objecte de detectar possibles delictes
  i prevenir la imposició de qualsevol tipus de responsabilitat al responsable o altres empreses del grup, així com per
  evitar qualsevol tipus de conducta contrària a la normativa interna o externa de l’entitat. (Per al compliment d’una
  missió realitzada en interès públic, 6.1.e GDPR).
 • Gestionar la inscripció en el voluntariat a través dels diferents programes que porta a terme l’organització. (Pel consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR).
 • Gestionar i tramitar qualsevol tipus de sol·licitud d’informació, incloses les que vagin adreçades a fer-se soci.
 • Mantenir informat als socis amb les accions que duem a terme. Divulgació de les activitats. (Pel consentiment de
  l’interessat, 6.1.a GDPR).
 • Efectuar anàlisis estadístiques i estudis de mercat. (Per l’interès legítim de l’responsable, art. 6.1.f GDPR)

Perquè el tractament està legitimat per l’article 6 del GDPR de la següent manera:

 • Amb el consentiment de l’USUARI: enviament de comunicacions comercials i del butlletí informatiu.
 • Per interès legítim del RESPONSABLE: efectuar estudis de mercat, anàlisis estadístiques, etc. i tramitar
  encàrrecs, sol·licituds, etc. a petició de l’USUARI.

No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers excepte, si fos necessari per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE ha formalitzat els contractes de confidencialitat i d’encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privacitat.

L’informem que en cap cas les seves dades seran tractades ni emmagatzemades fora dels límits de la Unió Europea o països que compleixin els criteris regulats pel RGPD.

Les dades recaptades es conservaran durant la vigència del contracte o autorització i una vegada finalitzat, durant el període legalment establert.

Els drets que té l’USUARI són:

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
 • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de limitació o oposició al seu tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:
FUNDACIÓ PRIVADA ASPROS. C/ Joana Raspall, 30 – 25901 Lleida (Lleida). E-mail: [email protected]
Dades de contacte del delegat de protecció de dades: Av. Alcalde Areny, nº30, 25002 (Lleida).

Si considera que per qualsevol motiu ASPROS no ha tractat de manera correcta les seves dades d’acord amb la normativa vigent, pot dirigir-se al delegat de protecció de dades [email protected] que atendrà i cursarà la seva reclamació amb la màxima diligència, podrà, a més, si ho considera oportú, presentar una reclamació dirigint-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Els USUARIS, per mitjà de les caselles corresponents i la introducció de dades en els camps, marcats amb l’asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per a l’atenció de la seva petició, per part del prestador, i que per tant la inclusió de les dades en els camps restants és voluntària.

L’USUARI garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són verídiques i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’USUARI. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats s’ajustin completament a les seves necessitats.

Que, de conformitat amb el que estableixen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del GDPR, pels quals es tracten de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Per a més informació sobre les garanties de privacitat, pots dirigir-te al RESPONSABLE a través de FUNDACIÓ PRIVADA ASPROS.

C/ Joana Raspall, 30 – 25901 Lleida (Lleida). E-mail: [email protected]
Dades de contacte del delegat de protecció de dades: Av. Alcalde Areny, nº30, 25002 (Lleida).