Notícies

Gestió dels fitosanitaris

Evitar l’ús de productes fitosanitaris en la jardineria comporta diversos avantatges, entre els quals hi ha, afavorir la biodiversitat i la qualitat del medi ambient així com, beneficis per a la salut.  

Aquest canvi però, comporta també un canvi i una nova cultura del manteniment dels espais verds, amb bones pràctiques més sostenibles i amb beneficis per a la comunitat i per a sectors concrets amb sensibilitat als productes químics com poden ser escoles i parcs en zones públiques entre d’altres.

Els productes fitosanitaris, inclosos els herbicides, són motiu de preocupació pel seu impacte en la salut i en el medi ambient.

 Per aquest motiu, volem fer avenços per racionalitzar-ne el seu ús, reduint els riscos i efectes en la salut humana i els ecosistemes, buscant alternatives, com els tractaments biològics, que li permetin fer la transició cap a una jardineria ecològica.

En referencia als herbicides, estem gestionant l’adquisició d’una màquina deshidratadora per eliminar les males herbes per tal de no utilitzar el Glifosat.  La reducció de la utilització del Glifosat aportarà grans beneficis per a la ciutadania i  per tot l’entorn on vivim. També, ajudarà amb el control del canvi climàtic, potenciant la natura en el seu estat natural en detriment dels tractaments químics,  i millorarà la salut i la qualitat de vida.

També, treballem en el control de plagues mitjançant tractaments biològics, endoteràpia, fauna auxiliar, actuacions preventives, fitosanitaris naturals i altres estratègies. Les quals són ambientalment sostenibles i no afecten la fauna existent a les zones verdes.